Loading...

TRANSFORM Brussels Hoofdstedelijk: Open Oproep (NL)

thomas-somme-m39OKAexaqo-unsplash-1200x800.jpg

TRANSFORM Brussels Hoofdstedelijk: Open Oproep (NL)

News

Photo credit: Photo by Marius Badstuber on Unsplash

Ondersteuning van collectieve intelligentie voor circulaire economie projecten

Ontwikkelt u een project in het domein van de circulaire economie met als doel bij te dragen tot de economische en sociale uitdagingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
Wilt u de visies en behoeften van burgers integreren in uw project en meer te weten komen over het project zijn maatschappelijke impact en aanvaardbaarheid?

dan is de TRANSFORM projectoproep iets voor u.

Circular Economy

In het kader van het Europese project H2020 TRANSFORM en de multi stakeholder activiteiten uitgevoerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (zie beschrijving in bijlage 1), lanceren BE participation, Innoviris en het UCLouvain Earth and Life Instituut een open call voor projecten.

De geselecteerde projecten zal profiteren van de TRANSFORM-dienst die is toegespitst op de specifieke kenmerken van uw project: een multidisciplinaire ondersteuning en analyse van uw project rond circulaire economie om het beter af te stemmen op de samenleving; de visies en behoeften van burgers.

Spheres stelt geen structurele fondsen of subsidies voor uw project voor, maar draagt bij aan de projectontwikkeling ervan in een multi stakeholder context, binnen de huidige regionale en Europese verantwoorde onderzoeks- en innovatiekaders.

1. Wat TRANSFORM biedt

Projecten die meedoen aan Spheres zullen profiteren van:

 • Een bredere multidisciplinaire visie op de relevante context voor het onderzoek/de innovatie, gebaseerd op een wetenschappelijke multidisciplinaire aanpak;
 • De integratie van de visies en behoeften van burgers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die relevant zijn voor de huidige fase van het project;
 • Een grotere bijdrage aan publieke goederen vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Het identificeren van belangrijke transversale factoren die het project verankeren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het verbinden met belangrijke kwesties voor het gewestelijk grondgebied en daarbuiten;
 • Capaciteitsopbouw, invoering van een methodologie voor multidimensionale (ESEH: eco-soc-envi-health) effectbeoordeling die moet worden toegepast om de maatschappelijke relevantie en legitimiteit van het project te vergroten.
T-Bru-logo-c

Als resultaat van de door TRANSFORM aangeboden analyse zult u de mogelijkheid hebben om potentiële linken tussen uw project te verkennen, te bevragen, te (her)creëren en te evalueren:

 • Collectieve belangen geïdentificeerd in een multi stakeholder kader;
 • Potentiële creatieve varianten van het project;
 • De potentiële impact van uw project voor het grondgebied (in plausibele scenario’s).

2. Selectiecriteria

De TRANSFORM-partners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zullen projecten en innovatieve ideeën selecteren op basis van de volgende criteria:

 • een project in het kader van de circulaire economie;
 • een project met minstens één innovatieve technologische en/of sociale component;
 • een project dat verband houdt met de regionale territoriale ontwikkelings- en innovatieprioriteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (klimaat en energie; optimalisering van hulpbronnen; participatieve & inclusieve samenleving; gezondheid en welzijn; gezonde & duurzame voeding; mobiliteit, enz.); 
 • bereid te zijn nieuwe vormen van onderzoek en innovatie te verkennen.

3. Criteria om in aanmerking te komen

Projecten die voor steun in aanmerking komen zijn de volgende (op voorwaarde dat ze minstens één operationele zetel hebben in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest):

 • Kleine of middelgrote ondernemingen;
 • Verenigingen;
 • Onderzoeksinstellingen (universiteiten, hogescholen en collectieve onderzoekscentra);
 • De gewestelijke en gemeentelijke “administratieve besturen” van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (AA).

4. Ondersteuning

Wat wij ter beschikking stellen:

De tijd en toewijding van experts in participatieve processen toegepast op Onderzoek & Innovatie en experts in innovatieve benaderingen van circulaire economie. 

De organisatie van verscheidene activiteiten en de betrokkenheid van meerdere actoren om uw O&I-project een grotere maatschappelijke relevantie te geven. Het proces in TRANSFORM zal uw O&I-project laten profiteren van boeiende, dynamische en zorgvuldig gefaciliteerde processen aangepast aan de behoeften van uw O&I-project. Het proces zal participatieve sessie(s) omvatten met:

 • Actoren uit de academische, private, publieke en non-profitsector en burgers, die relevant zijn voor het onderwerp en de methodologie van uw O&I-project.  
 • Deskundigen op het gebied van verantwoord onderzoek en innovatie die van cruciaal belang worden geacht voor de maatschappelijke relevantie van uw project (gender, ethiek, open access, publieke betrokkenheid, wetenschapsonderwijs).
 • Activiteiten waardoor uw project meer transversaal wordt, waardoor verbindingen worden bevorderd tussen mogelijk gunstige domeinen voor uw project (bv. waterkwaliteit; duurzame voedselvoorziening; milieu, enz…).

Spheres biedt ook capaciteitsopbouw voor de deelnemers, die methodologische benaderingen voor maatschappelijke betrokkenheid bij O&I zullen leren.

Het TRANSFORM-proces is complementair met bestaande regionale instrumenten voor circulaire economie en de prioriteiten van de regio (PREC, PRI, S3).

Wij financieren geen projecten:

Kandidaat-projecten moeten elders worden gefinancierd of financierbaar zijn (voor loonkosten, apparatuur, andere kosten in verband met de uitvoering van uw project). TRANSFORM financiert het geselecteerde project niet. De verleende steun is een dienst die, in het kader van deze oproep tot het indienen van projecten, gratis wordt verleend aan de winnaars van de oproep.

5. Details van de aanvraag

Kandidaten die een aanvraag willen indienen voor deze oproep moeten het hier beschikbare formulier invullen dat beschikbaar is tot 30/09/2021 (middernacht). Aanvraagformulieren moeten per e-mail worden verzonden naar mmazzonetto@beparticipation.be en mdebry@beparticipation.be.

Meer informatie over het TRANSFORM-project vindt u hier.

PARTNERS

BE participation
ucl-c color
innoviris

EU flag This project has received funding from the European Union's Horizon2020 research and innovation programme under grant agreement No 872687. This website reflects only the authors' view and the REA and the EC are not responsible for any use that may be made of the information it contains.
Project Coordinator: Angela Simone Fondazione Giannino Bassetti angela.simone@fondazionebassetti.org
 
contact: info@transform-project.eu